Elektronická úřední deska

TypVyvěšeno StaženoPopisZdrojPřílohy
Veřejné vyhlášky 17.06.2021
04.07.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Přímá 316, Děčín B1+MZMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 17.06.2021
04.07.2021
Vodovod pro místní část Borek a Hliněná
Veřejné vyhlášky 17.06.2021
04.07.2021
OOP - stanovení dopr. zn. silnice č. II/262 staničení km 31.050 - 31.200, Nábřežní, Děčínská, Benešov nad Ploučnicí, okr. Děčín oprava mostních závěrů, rekonstrukce povrchů vozovky a chodníků v rámci rekonstrukce silnice II/262 Děčín - Starý ŠachovMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 17.06.2021
04.07.2021
Vodovod pro místní část Borek a HliněnáMagistrát města Děčín, OZP
Dotace 16.06.2021
17.06.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Merhaut, Andoková.Magistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 16.06.2021
03.07.2021
OOP - stanovení dopr. zn. sil. II/263 Kerhartice, sil. III/2639 Kerhatice a Veselé havárie vodovoduMagistrát města Děčín, OSC
Ztráty a nálezy 16.06.2021
03.07.2021
mobilní telefon, nález č.27/21Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 16.06.2021
03.07.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Drážďanská III/25852 na ppč. 429 k.ú. Maxičky (přístřešek Rybík), účelová komunikace ppč. 1273/1 k.ú. Bělá u Děčína a MK Saská ppč. 1137/1 k.ú. Bělá u Děčína (u čp. 26/72 a 71/94) těžba dřevaMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 16.06.2021
03.07.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Dobrovského, Děčín (u čp. Dobrovského 1456, viz příloha) oprava povrchu vozovky a kanalizační vpustiMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 16.06.2021
03.07.2021
OOP - stanovení dopr. značení silnice III/25378 Malšovice, u ppč. 615/32 k.ú. Malšovice, okr. Děčín realizace přípojek pro novostavbu RDMagistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 16.06.2021
02.07.2021
Usnesení z 11A. schůze rady města konané dne 10. června 2021, více viz příloha.Magistrát města Děčín, OPO
Oznámení 16.06.2021
02.07.2021
OMH zveřejňuje záměr města vypůjčit pozemek, k.ú. Podmokly na předzahrádkuMagistrát města Děčín, OMH
Oznámení 16.06.2021
02.07.2021
Záměr města prodej pozemkůMagistrát města Děčín, OMH
Rozhodnutí, Usnesení 16.06.2021
02.07.2021
Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení (přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky k.ú. Děčín-Staré Město)Magistrát města Děčín, OSU
Rozhodnutí, Usnesení 15.06.2021
02.07.2021
Usnesení z 11. schůze rady města konané dne 8. června 2021Magistrát města Děčín, OPO
Nalezená zvířata 15.06.2021
02.07.2021
Zvířata nalezená ke dni 15.06.2021Magistrát města Děčín, OZP
Oznámení 15.06.2021
24.06.2021
Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva města DěčínMagistrát města Děčín, OPO
Dražba 14.06.2021
26.08.2021
Dražební jednání se koná elektronicky na dražebním portálu http://www.exekutor-drazby.cz dne 25.8.2021 ve 13:00 hod., pov.: Hana Kühnerová, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 5
Veřejné vyhlášky 14.06.2021
01.07.2021
OOP - stanovení DZP na MK Kamenická před č.p. 773/3, DC I - Ostsächsische Sparkasse DresdenMagistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 14.06.2021
30.06.2021
Stavební povolení (stavební úpravy č.p. 44 Loubí)Magistrát města Děčín, OSU
Výběrová řízení 11.06.2021
29.06.2021
Výběrové řízení na pracovní místo úředníka / úřednice vodního hospodářství na dobu určitou.Tajemník magistrátu
Oznámení 10.06.2021
28.06.2021
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 7/2021 - kterým se vymezuje část vodní cesty Labe, a to přístavního bazénu veřejného přístavu Děčín-Rozbělesy, pro provozování malých plavidel o výkonu motoru do 12 kW, při němž dochází k objíždění řady uměle vytvořených překážek a k rychlostní jízdě, více viz příloha.Státní plavební správa
Ztráty a nálezy 10.06.2021
27.06.2021
svazek klíčů,nález č.25/21Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 10.06.2021
27.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. MK ppč. 1043/1 k.ú. Modrá u Děčína, Jílové – Modrá, okr. Děčín (u čp. Modrá 147, viz příloha) odstranění výusti do Jílovského potoka (DC59)Magistrát města Děčín, OSC
Ztráty a nálezy 10.06.2021
27.06.2021
stravenková karta, nález č.26/21Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 10.06.2021
26.06.2021
EIA: Závěr zjišťovacího řízení - Rozhodnutí "Novostavby prodejny Lidl v Děčíně, ul. Březová"Magistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 09.06.2021
26.06.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova před č.p.1327/15, DC II - R.H.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 09.06.2021
26.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Vítězství II/261 a III/24095 Těchlovice uzavírka přejezdu P2978 Malé BřeznoMagistrát města Děčín, OSC
Nalezená zvířata 09.06.2021
26.06.2021
Zvířata nalezená ke dni 09.06.2021Magistrát města Děčín, OZP
Oznámení 09.06.2021
26.06.2021
vrtaná studna na p.p.č. 1231/5 v k.ú. DobrnáMagistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 09.06.2021
26.06.2021
OOP - stanovení DZP na MK 28.října před č.p.1014/25, DC I - Karel DrbohlavMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 09.06.2021
26.06.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova naproti č.p.1316/9, DC II - S.B.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 09.06.2021
26.06.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova naproti č.p.1316/9, DC II - M.N.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 09.06.2021
25.06.2021
Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení: silnice: I/62 lokalita: Děčín, ul.Pohraniční, 28.října, Čsl. armády a Sládkova, název akce: "Rekonstrukce plynovodu ul. Čsl. armády + 28. října, Děčín", více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Dražba 08.06.2021
16.07.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz dne 15.7.2021 ve 13:00 hodin, pov.: Kopcová Alena, více viz příloha.Exekutorský úřad Brno - město
Dražba 08.06.2021
16.07.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz dne 15.7.2021 ve 13:00 hodin, pov.: Czigány Ondřej, více viz příloha.Exekutorský úřad Brno - město
Veřejné vyhlášky 08.06.2021
25.06.2021
OOP - stanovení DZP na MK Dvořákova u č.p.1312/1, DC II - B.Š.Magistrát města Děčín, OSC
Oznámení 08.06.2021
22.06.2021
OMH eviduje žádost o pronájem části pozemku, k.ú. Loubí u Děčína na zahraduMagistrát města Děčín, OMH
Dražba 07.06.2021
16.07.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz dne 15.7.2021 ve 13:00 hodin, pov.: Jano Julius, více viz příloha.Exekutorský úřad Brno - město
Dražba 07.06.2021
16.07.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz dne 15.7.2021 ve 13:00 hodin, pov.: Czigány Julius, více viz příloha.Exekutorský úřad Brno - město
Veřejné vyhlášky 07.06.2021
24.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. MK Liberecká, Děčín, oprava nátoku do rybníkaMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 07.06.2021
24.06.2021
OOP - stanovení DZP na MK Kosmonautů naproti č.p.170, DC XXVIIMagistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 07.06.2021
23.06.2021
Územní rozhodnutí (sítě elektronických komunikací k.ú. Stará Bohyně)Magistrát města Děčín, OSU
Oznámení 07.06.2021
21.06.2021
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2022 - 2026 a Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2020, více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznámení 04.06.2021
25.06.2021
Návrh Závěrečného účtu města Děčín za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání hospodařeníMagistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 04.06.2021
24.06.2021
Aukční vyhláška na prodej ppč.1793 k.ú.Děčín, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejné vyhlášky 04.06.2021
21.06.2021
OOP - stanovení DZP na MK Podmokelská (parkoviště), DC IV - Jiří BeranMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 04.06.2021
21.06.2021
Janov - kanalizaceMagistrát města Děčín, OZP
Dražba 03.06.2021
29.06.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 28.6.2020 od 09:00 hod., pov.: Štefan Novotný, více viz příloha.Exekutorský úřad Plzeň-město
Veřejné vyhlášky 03.06.2021
20.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. 28. října, Čsl. armády, Sládkova, Duchcovská, Labská, Lodní, Hálkova, Nerudova, Maroldova Děčín, rekonstrukce plynovodu DC AVEXMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 03.06.2021
20.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Na Výšinách, Zahradní u čp. 1602, Děčín, rozšíření DS NN pro ppč. 97/1 k.ú. PodmoklyMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 03.06.2021
20.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Kamenická (chodník), Děčín (u čp. 598/44, oprava opěrné zdi ppč. 1821/1 k.ú. DěčínMagistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 03.06.2021
20.06.2021
Usnesení z 10A. schůze rady města konané dne 1. června 2021Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 03.06.2021
20.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. silnice II/262 Benešovská, místní komunikace Příkrá, Lipová, Liberecká, Folknářská Děčín, stání pracovního stroje při realizaci vrtaných sond vedle vozovky komunikaceMagistrát města Děčín, OSC
Výběrová řízení 02.06.2021
31.08.2021
Výběrové řízení na prodej hmotných nemovitých věcí - skladového areálu v k.ú.Malé Chvojno za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, více viz příloha.Správa státních hmotných rezerv
Dražba 02.06.2021
08.07.2021
Dražební jednání se koná na dražebním portálu: www.drazby-exekutori.cz dne 7.7.2021 ve 14:00 hod., pov.: Helena Suchá, více viz příloha.Exekutorský úřad Šumperk
Veřejné vyhlášky 02.06.2021
19.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Hrnčířská na ppč. 77/10 k.ú. Děčín (na vjezdu do dvorního traktu) DěčínMagistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 02.06.2021
19.06.2021
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 27.05.2021 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně IMagistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 02.06.2021
19.06.2021
OOP - stanovení DZ Horská Děčín, kontejnerMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 02.06.2021
19.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Českolipská, Benešov nad Ploučnicí úsek mezi křižovatkami s ul. Sokolský vrch, okr. Děčín sítěMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 02.06.2021
19.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Tyršova, Masaryk. nám., Děčín oprava zálivů a vozovkyMagistrát města Děčín, OSC
Nalezená zvířata 02.06.2021
19.06.2021
Zvířata nalezená ke dni 02.06.2021Magistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 02.06.2021
19.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Masarykovo nám., Tyršova oprava zálivuMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 02.06.2021
19.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Karla Čapka B11+E13Magistrát města Děčín, OSC
Oznámení 01.06.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v květnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 01.06.2021
03.07.2021
OOP - záměr DZ - ppč. 2589 k.ú. Česká Kamenice, U Koupaliště, okr. Děčíndoplnění E13 ("Mimo dopravní obsluhu") k B1 ("Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech)Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 01.06.2021
03.07.2021
OOP - záměr dopr. zn. Lidická u čp. 197 Česká Kamenice zřízení vyhrazeného parkovacího místa ZTPMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 01.06.2021
18.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. silnice III/25854 a MK Ludvíkovice (u kulturního domu) výstavba kanalizace TELKONTMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 01.06.2021
18.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Žlebská, Děčín, vodovodní přípojkaMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 01.06.2021
18.06.2021
OOP - stanovení dopr. zn. sil. II/262 Nábřežní, a MK Nádražní, Sokolovská, Boženy Němcové Benešov nad Ploučnicí, okr. Děčín uložení IS CETIN.Magistrát města Děčín, OSC
Oznámení 31.05.2021
30.12.2021
Záměr pronájmu garážového stání Tržní 1932/26, Děčín IVMagistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 31.05.2021
18.06.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek, více viz příloha.Ministerstvo životního prostřední
Veřejné vyhlášky 31.05.2021
18.06.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek, více viz příloha.Ministerstvo zemědělství
Veřejné vyhlášky 26.05.2021
27.07.2021
Výzva k odstranění vraku Fiat 6U92021, ul. Práce- uložení povinnostiMagistrát města Děčín, OSC
Dražba 21.05.2021
27.07.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: http://www.exdrazby.cz dne 26.7.2021 v 11:00 hodin, pov.: Michaela Kosinová, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 9
Dražba 21.05.2021
30.06.2021
Dražební jednání se konají prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz., dne 29.6.2021 od 09:00 hod., pov.: Nováková Helena, více viz příloha.Exekutorský úřad Prachatice
Veřejné vyhlášky 19.05.2021
20.06.2021
OOP - návrh dopravního značení Jílové MK164c VP ZTP J.H.Magistrát města Děčín, OSC
Dražba 18.05.2021
15.07.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 14.07.2021 v 10:00 hod., pov.: Liška Jan, více viz příloha.Exekutorský úřad Děčín
Dražba 17.05.2021
23.06.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese: www.exdrazby.cz dne 22.6.2021 ve 13:00 hodin, pov.: Jolana Jonyová, Rudolf Lakatos, více viz příloha.Exekutorský úřad Plzeň-město
Dražba 14.05.2021
15.07.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 14.7.2021 ve 13:00 hod., pov.: Lenka Čmejlová, více viz příloha.Exekutorský úřad Přerov
Oznámení 04.05.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou a zastupitelstvem města v dubnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Dražba 04.05.2021
25.06.2021
Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu: www.portaldrazby.cz dne 24.6.2021 v 08:30 hodin, pov.: Občanské sdružení Respektuj mě, více viz příloha.Exekutorský úřad Brno - město
Dražba 03.05.2021
01.07.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 30.6.2021 v 13:00 hod., pov.: Jiří Libertin, více viz příloha.Exekutorský úřad Přerov
Dražba 30.04.2021
24.06.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: http://drazby.exekutorurban.cz dne 23.6.2021 v 09:00 hodin, pov.: Matej Čureja, více viz příloha.Exekutorský úřad Brno - město
Dražba 30.04.2021
22.06.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: http://www.exdrazby.cz dne 21.6.2021 v 11:00 hodin, pov.: Tomáš Kohout, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 9
Dotace 27.04.2021
28.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HozmanoviMagistrát města Děčín, OE
Dražba 13.04.2021
14.07.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 13.07.2021 v 9:00 hod., pov.: Bohdan Opočenský, Alena Opočenská, více viz příloha.Exekutorský úřad Ústí nad Labem
Rozhodnutí, Usnesení 12.04.2021
30.06.2021
Rozhodnutí - ukončení provozu lékárny VIKY, umístěné na adrese Weberova 1537/7 v Děčíně, bude ukončen k 30.6.2021 v Děčíně a odejmutí oprávnění KÚ ÚK, více viz příloha.ResTrial s.r.o.
Dotace 08.04.2021
09.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - VackováMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 08.04.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v březnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 22.03.2021
30.06.2021
Oznámení vlastníkům pozemků na územní města Děčín o vstupu na pozemky v lokalitě Děčín III,XVI,XVIII, XXX,XXXI, XXXII, XXXV. Geodetické práce budou prováděny na základě zakázky: VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET PRO SPOLEČNOST JAW.CZ, S.R.O., více viz příloha.Geoaxis, s.r.o.
Oznámení 03.03.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou a zastupitelstvem města v únoru 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 01.03.2021
03.08.2021
Vyzva c. 27 ZS ITI pobytove sluzbyMagistrát města Děčín, OR
Dotace 01.03.2021
03.08.2021
Vyzva 26 ZS ITI soc.bydleniMagistrát města Děčín, OR
Dotace 25.02.2021
26.02.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HladkýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 23.02.2021
28.02.2022
Výroční zpráva statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací za rok 2020, více viz příloha.Tajemník magistrátu
Oznámení 02.02.2021
31.12.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v lednu 2021Magistrát města Děčín, OE
Ostatní 05.01.2021
31.01.2026
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2021 - 2025Magistrát města Děčín, OE
Ostatní 05.01.2021
31.01.2022
Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 30.12.2020
31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - DítkoMagistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Zítková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Dropková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Jeníčkovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 10.12.2020
10.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Svobodovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2020
09.10.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - PrátováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.08.2020
22.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - TopolančinoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 10.08.2020
11.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HoušteckýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.08.2020
05.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠimánkováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.07.2020
22.07.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - OploviMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.06.2020
31.07.2021
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2019Magistrát města Děčín, OE
Dotace 12.03.2020
13.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HruškoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - NespěšníMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - MolnárMagistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( vodovod )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZounarMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JauklováMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.10.2019
31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na období 2020 - 2024Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2019
09.10.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BubanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 29.08.2019
30.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - UherMagistrát města Děčín, OE
Dotace 01.08.2019
02.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KluvanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 30.07.2019
31.07.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KačírkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 14.06.2019
15.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HepkeMagistrát města Děčín, OE
Dotace 23.05.2019
24.05.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KedlesoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 25.04.2019
26.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kortus JosefMagistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 04.04.2019
31.12.2022
Opatření obecné povahy - kůrovec, více viz příloha. Dne 2.9.2019 byla přidána další příloha - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, více viz příloha. Dne 10.12.2019, dne 6.4.2020 a dne 29.7.2020 byly přidány další přílohy.Ministerstvo zemědělství ČR
Dotace 02.04.2019
03.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZnamenáčkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 18.03.2019
19.03.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Ing. Josef NovýMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŽatečkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠťastnýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - BlaškoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ToncaroviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 08.01.2019
10.01.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KecloviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 08.01.2019
10.01.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KřížoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 18.10.2018
19.10.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - FreibergováMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 18.10.2018
19.10.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - GlöcknerováMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 05.09.2018
31.12.2023
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.8.2018, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejnoprávní smlouvy 22.08.2018
23.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JohnoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 22.08.2018
23.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - PrůšoviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 22.08.2018
23.08.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BastloviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 25.07.2018
26.07.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠtefanMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 25.07.2018
26.07.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - MocloviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Novelizace zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín.Magistrát města Děčín, OZP
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města DěčínMagistrát města Děčín, OR

Počet zobrazení: 12636
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top